ZAČELI SMO PRIPRAVE NA PREJEM ZAKRAMENTA SV. BIRMO

 

V tem tednu smo začeli z delom v birmanskih skupinah. V letošnjem letu se v kamniški župniji pripravlja na prejem zakramenta sv. birme 42 birmancev. Birmanci so razdeljeni v 5 birmanskih skupin, vsako skupino pa vodimo povprečno 3 animatorji.

V veliko veselje nam je, da so bili letos svoj dragoceni prosti čas za pomoč pri vodenju skupin pripravljeni darovati tudi nekateri izmed lanskih birmancev. Zaradi različne generacijske animatorske sestave, pričakujemo veliko dobrih zamisli, hkrati pa so to lahko učne ure na obeh straneh. Starejši se učimo od nadarjenosti in iskrivosti mladih, mladi od življenjskih izkušenj ter nekaj modrosti starejših ter se tako medsebojno bogatimo.

Za to, da bo delo celo leto dobro potekalo in da to ne bo samo neka obvezna priprava, se bomo z zaupanjem priporočali Sv. Duhu, da nad vse nas razlije svoje darove: modrosti, umnosti, sveta, moči, vednosti, pobožnosti, strahu božjega.

Vse farane, ki boste brali te vrstice prosimo, da se letošnjih birmancev večkrat spominjate v molitvi s prošnjo, da bi postal zakrament sv. birme za njih vstopnica v »krščansko polnoletnost« in jim pomagal odgovorno živeti  krščansko življenje.

 

                                                                                           Animatorji          

 

 

Predstavljeni smo pri Brezjanski Mariji, kjer vas prosimo za podporo v molitvi.

Birmanci se nam bodo predstavili v naslednjih pri naslednjih petih nedeljskih mašah ob 9:30 uri

Nedelja 15.1.2012

Spominjam se svojih priprav na sveto birmo. Prihajam z vasi in ker je naša župnija majhna je bilo tudi birmancev malo in vsakdo nas je poznal. Birma je bila le vsake štiri leta. Zato je bil to še toliko bolj svečan dogodek. Cela župnija se je veselila z nami in nas v molitvi spremljala med pripravami.

Danes smo pred vami birmanci druge skupine. Gašper, Miha, Damjan, Maks, Danica, Aleksandra in Lucija.
V letošnjem letu se pripravljamo na zakrament Sveta birme.
Želimo si, da bi se tudi mi, kot Samuel, vedno odzvali na Gospodov klic in odgovorili "tukaj sem Gospod, govori, tvoj hlapec posluša".

Veselimo se z njimi in jim z molitvijo bodimo zgled in opora.
Skupaj praznujmo to sveto mašo in obudimo iskreno kesanje.

 

Nedelja 22.1.2012

V tem tednu še posebno molimo za edinost med vsemi Kristjani po svetu, v domovini in v naši župniji. Jeruzalemska skupnost prvih kristjanov je bila stanovitna v nauku apostolov, v lomljenju kruha in v molitvah. Ko bomo danes poslušali božjo besedo, bodimo in ostanimo  kot »Jeruzalemska skupnost prvih kristjanov«. Zaupajmo v Jezusove nauke in zaupajmo v moč molitve.

Danes smo pred vami 5. birmanska skupina: Zala, Nina, Zala, Primož in Vid. V pripravi na zakrament Svete birme se učimo »za življenje« biti stanovitni v Jezusovih naukih in zaupanju v moč molitve. Hvaležni smo vsem Vam, ki nas z molitvijo in besedo pri tem podpirate.

UVOD V OČE NAŠ

Jezus  je apostolom in s tem tudi nam podaril svojo molitev Očenaš. To je tudi najlepša molitev za edinost, kajti kadarkoli rečemo »Oče naš«, se moramo spomniti na brate in sestre, s katerimi še nismo v popolni edinosti. Danes jih vključimo v svojo misel in molitev.

Uvod v pozdrav miru

Edinost ne pomeni samo prijetnega prijateljstva in sodelovanja. Edinost pomeni tudi odpuščanje in sprejemanje drugačnih od nas. Ni vedno lahko, a Kristjani to zmoremo. Obrnimo se drug k drugemu, si podajamo desnico ter si iskreno recimo »Mir s teboj«.

 

 

Nedelja 29.1.2012 - Svetega pisma

Uvod v sveto mašo

Danes, na nedeljo Svetega pisma, se vam predstavljamo birmanci tretje birmanske skupine: Nina, Matevž, Matej, Barbara, Jan, Adriana, Katarina, Miha in Lea.

Sveto pismo je knjiga vseh knjig, ki v človeku budi vero, pogum in odločnost, pa tudi osmišlja trpljenje in žrtev.

Svet, ki se najprej začne v nas samih, v naših družinah v soseščini in se potem širi naprej bomo lahko spreminjali na bolje samo, če bomo prežeti z Božjo besedo. Zato na začetku svete maše razmislimo, koliko dopustimo Božji besedi,da se nas dotakne v našem vsakdanu.

Prošnje:

Gospod, prosim te, da bi si prijatelji vedno stali drug ob drugem.

Jezus, prosimo te za vse, ki bomo letos prejeli dar svetega Duha.

Gospod Bog, prosimo Te, da bi se mladi pogumno odločali za duhovne poklice.

Gospod, prosimo Te za naše družine, ki nas podpirajo, nas imajo rade in nas vodijo na poti v življenje.

Gospod, prosimo Te za naše botre, da nam bodo pomagali na poti življenja in nam delili nasvete v težkih trenutkih.

Jezus, prosimo Te za vse, ki so bolni, da bi našli tolažbo v Tebi.

Gospod Bog, pomagaj nam ohraniti mir v naših srcih in daj, da ga bomo znali deliti z drugimi.

Dobri Bog, prosimo Te, pomagaj našim rajnim, da najdejo pot v nebesa in tam v miru naprej živijo.

Uvod v pozdrav miru

Prva krščanska skupnost se je odlikovala po bratski in sestrski ljubezni. Medsebojno povezanost je gradilo uživanje od mize, na kateri so "lomili kruh".

Tudi mi smo povabljeni, da bomo jedli od istega Telesa. Odpustimo svojim najbližjim, domačim, sošolcem, sosedom, vsem, s katerimi se srečujemo, kar imamo zoper njih in si v znamenje svoje drže odpuščanja podajmo desnico.


Zahvala po obhajilu

Gospod Jezus!

Zahvaljujemo se, da smo mogli biti udeleženi pri tvoji daritvi in prejeti nebeške dobrine. Naj nas poživijo, da bomo povsod izžarevali veselje, ki nam ga Ti deliš.

 

Nedelja 5. 2. 2012

   

Uvod v mašo:

Pri današnji maši sodeluje prva birmanska skupina. To smo: Martin, Maja, Eva in Sara ter voditeljice: Valerija, Katja in Zdenka.

Prodajalec je v izložbo trgovine z domačimi živalmi postavil napis: Kužki naprodaj. Kmalu je stopi v trgovino neki deček. Želel je videti kužke. Trgovec je zažvižgal in iz zadnjega prostora je prišel zlati prinašalec. Sledilo mu je pet kužkov. Zadnji v vrsti , peti, je šepal.

Deček ga je opazil in vprašal trgovca, kaj je narobe s kužkom. Prodajalec mu je razložil, da se je rodil z eno krajšo nogico. »Živel bo, a ne bo nikoli mogel  tekati kot drugi psi,« je še  razložil trgovec.

Deček pa je dejal: »prav tega hočem«. Prodajalec je izrazil pomislek, mladi kupec pa je dvignil hlačnico, pokazal protezo in dejal: »Tudi jaz ne morem tekati. Kužek potrebuje nekoga, ki ga bo razumel.«

Deček je razumel kužka, ker je poznal njegovo težavo. Mi pa si moramo vsak dan prizadevati, da bi prepoznavali okoli nas tiste, ki potrebujejo naše razumevanje.

Prošnje:

Bog, prosimo te za naše botre in starše, da bi nam pomagali pri duhovnem življenju tudi po birmi.

Bog, prosimo te za vse ljudi, ki trpijo zaradi vojn, da bi čim prej zaživeli v miru in prijateljstvu s svojimi nasprotniki. 

Bog, prosimo te za vse naše pokojne, da bi našli svoj mir v raju.

Bog,  prosimo te, da bi mladi našli mir v svojem srcu.

 

 

 Pozdrav miru:  

Kadar ljubimo, zmoremo tudi odpuščati. Ob tem pa začutimo poseben mir. Le takšni smo obhajila resnično vredni. V znamenje, da želimo pred obhajilom iz srca odstraniti sleherno nerazpoloženje do svojih bližnjih, si podajmo roke. 

 

Nedelja 12. 2. 2012

 

 

UVOD V MAŠO

Danes se vam predstavljamo birmanci 4. birmanske skupine: Lara, Karolina, Tjaša, Jaka, Miha, Manca, Bogomir, Nika, Primož in Lucija. Današnji evangelij nam pripoveduje o besedah gobavca »če hočeš, me moreš očistiti.« Gobavec svojo usodo bolezni preloži na Jezusa, ker mu verjame. 

Kakšno pa je naše življenje? Ali je naše zaupanje v Boga popolno, kljub nesrečam, neuspehom in boleznim , ki se nam dogajajo?   Ali zaupamo v Boga samo v primeru, da je uresničil naše zahteve  na način kot smo si zamislili mi, sicer pa ne?

Naj vera, ki jo je izkazal gobavec prežema naše srce, da bomo spoznali, da je Gospod tu prav za vsakogar izmed nas.

 

PROŠNJE

Jezus prosim te, da bi bili verniki naše župnije med seboj povezani in
da bi začutili, da je župnija varno zatočišče za vse.

Prosimo Te za vse rajne, ki so umrli v upanju na večno življenje.

Prosimo Te za našega Papeža, Benedikta 16., da bi še naprej zvesto opravljal službo, ki mu je zaupana.

Prosim Boga za uspešno pripravo na Birmo in da nas bi Sveti Duh razsvetlil z znanjem in odgovornostjo.

Prosim Boga, mojega Odrešenika, da obvaruje mojega birmanskega botra pred hudobijami današnjega sveta.

 

 

UVOD V OČENAŠ

Z molitvijo Oče naš se zahvalimo Gospodu za oporo v času ko smo v stiski in ga potrebujemo, in tudi za ostala lepa dozivetja. Pri tej gospodovi molitvi prosímo, da bi v nas bilo vedno več Boga in vedno manj greha.
Zdaj vas vabim, da skupaj zmolimo tako, kakor nas je naučil Jezus.

 

UVOD V POZDRAV MIRU

Mir je dobrina, ki jo je treba ohranjati. Prav vsak izmed nas ve, kako lepo in dobro se počutimo, če v družini, med prijatelji, sošolci, sodelavci, vladata mir in spoštovanje.
Da dosežemo zunanji mir, moramo nositi mir najprej  v svojem srcu. To je mir, ki ga ne daje svet, ampak On.  Zato si iskreno  poglejmo v oči, stisnimo roke in zaželimo drug drugemu »Mir s teboj.

Prijave na Sveto Birmo

Na drugo postno nedeljo so birmanci oddali prijavnice za Sveto Birmo.

KRIŽEV POT - ŽALE - Nedelja 26. 2. 2012

 

KRIŽEV POT - KALVARIJA - Nedelja 4. 3. 2012

KRIŽEV POT - KALVARIJA - Nedelja 25. 3. 2012

 

 

Birmanci so pomagali pri naslednjih aktivnost v župniji:

Oratoriju MOJ SKRITI PRIJATELJ

Miklavževanju

Otroški polnočnici