ZA OBHAJILO SE MORATE PRIJAVITI - ŠUTNA in TUNJICE

Za prejem svetega obhajila ob nedeljah se morate odslej prijaviti. Družine ali posamezniki se lahko prijavite na elektronskem naslovu luka.demsar@gmail.com oz. se direktno vpišete v prost termin v razpredelnico na spletni strani https://bit.ly/svetoobhajilo.
 
 
O obhajilu govori 5. točka novih navodil:
Po predhodnem dogovoru z duhovnikom je sveto obhajilo (prejem svetega obhajila izven
maše) dovoljeno deliti zgolj in samo posamično – enemu verniku oziroma eni družini ali
članom istega gospodinjstva. V tem primeru se vernik z duhovnikom po telefonu ali e-pošti
predhodno dogovori za določeno uro, ko bo prejel blagoslov in obhajilo v cerkvi, kapeli ali
na drugem primernem kraju. Udeležba pri individualnem obhajilu je dovoljena samo
zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane
telesne temperature. Priporoča se, da imajo vsi duhovniki in verniki na telefonu nameščeno
aplikacijo #Ostanizdrav.
 

OBHAJILO - SAMOSTANSKA CERKEV

SVETO OBHAJILO: Po predhodnem dogovoru z duhovnikom je sveto obhajilo (prejem svetega obhajila izven maše) dovoljeno deliti zgolj in samo posamično – enemu verniku oziroma eni družini ali članom istega gospodinjstva. V tem primeru se vernik z duhovnikom po telefonu ali e-pošti predhodno dogovori za določeno uro, ko bo prejel blagoslov in obhajilo v cerkvi, kapeli ali na drugem primernem kraju.

OB UPOŠTEVANJU GORNJEGA PODČRTANEGA NAVODILA (en vernik oziroma ena družina) LAHKO BREZ PREDHODNEGA DOGOVORA PREJMETE SV. OBHAJILO V NAŠI CERKVI:

OB DELAVNIKIH od 7.45 do 8.00.

OB NEDELJAH od 7.45 do 8.15; od 9.00 do 9.30 ter od 11.00 do 11.30.

V CERKVI LE EN VERNIK:

V cerkvi je do nadaljnjega dovoljena zgolj zasebna molitev enega vernika ali ene družine ali članov istega gospodinjstva.

Udeležba pri individualnem obhajilu je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature. Priporoča se, da imajo vsi duhovniki in verniki na telefonu nameščeno aplikacijo #Ostanizdrav.

 

SPOVEDOVANJE:

Spovedovanje je dovoljeno samo po predhodnem  dogovoru.

 

NAJ VAS SPREMLJA BOŽJI BLAGOSLOV IN MATERINSKA PRIPROŠNJA MARIJE POMAGAJ! BOG ŽIVI! BRATJE FRANČIŠKANI IZ KAMNIKA

 

NOVA NAVODILA slovenskih škofov za preprečevanje epidemije COVID-19

Stanje: 13. november 2020
Slovenski škofje pozivamo duhovnike, redovnice in redovnike, pastoralne delavce ter vse
katoličane, da spoštujejo ukrepe Vlade RS in NIJZ za preprečevanje širjenja epidemije
COVID-19. Vlada je 12. novembra 2020 na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih sprejela
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi
oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS,
št 163/20), po katerem je začasno prepovedano združevanje ljudi. Škofje v izogib morebitnim
inšpekcijskim in policijskim nadzorom ter finančnim kaznim vse duhovnike pozivamo, da od
petka, 13. novembra 2020, do preklica upoštevajo spodaj navedene ukrepe.
1. Škofje vabimo vse vernike, duhovnike, redovnice, redovnike ter katoliška laiška gibanja,
naj okrepijo molitev za zdravje, bolnike, zdravstvene delavce in blagoslov našega naroda
ter konec pandemije.
2. Svete maše z ljudstvom so do nadaljnjega odpovedane. Dovoljene so zasebne maše
duhovnika brez vernikov (izjema so člani skupnega gospodinjstva, ki bivajo npr. v župnišču
oziroma samostanu).
3. Škofje vsem vernikom, ki se ob nedeljah ne morejo udeležiti svetih maš, podeljujemo
spregled od nedeljske dolžnosti (prim. ZCP, kan. 1245).
4. Verniki naj nedeljske svete maše spremljajo po medijih, prejmejo duhovno obhajilo,
posvetijo čas molitvi, branju Božje besede oziroma dobrim delom (prim. ZCP, kan. 1248,
§ 2). Duhovnikom se priporoča, da prenašajo nedeljske svete maše po spletu pred sveto
mašo ob 10.00 oziroma po njej. V tem terminu naj se vernike povabi k spremljanju svete
maše na TV Slovenija oziroma Radiu Ognjišče.
5. Po predhodnem dogovoru z duhovnikom je sveto obhajilo (prejem svetega obhajila izven
maše) dovoljeno deliti zgolj in samo posamično – enemu verniku oziroma eni družini ali
članom istega gospodinjstva. V tem primeru se vernik z duhovnikom po telefonu ali e-pošti
predhodno dogovori za določeno uro, ko bo prejel blagoslov in obhajilo v cerkvi, kapeli ali
na drugem primernem kraju. Udeležba pri individualnem obhajilu je dovoljena samo
zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane
telesne temperature. Priporoča se, da imajo vsi duhovniki in verniki na telefonu nameščeno
aplikacijo #Ostanizdrav.
6. V cerkvi je do nadaljnjega dovoljena zgolj zasebna molitev enega vernika ali ene družine
ali članov istega gospodinjstva.
7. Spovedovanje je dovoljeno samo po predhodnem dogovoru. V spovednicah mora biti
nameščena ustrezna zaščita med spovedancem in spovednikom (npr. PVC-folija) in
zagotovljena razdalja 1,5 metra. Spovednico naj se redno prezračuje in čisti. Spovedanec
si mora pred vstopom v spovednico razkužiti roke in vanjo vstopiti z masko. Spovedovanje
po telefonu in po spletu je izrecno prepovedano, saj ni zagotovljena tajnost. Duhovniki in
verniki so to normo dolžni spoštovati. Redna oblika spovedovanja je osebna spoved.
8. Sveti krsti, prva sveta obhajila, birme in cerkvene poroke so do nadaljnjega odloženi. Sveti
krst se lahko izjemoma podeljuje individualno v krogu članov iste družine oziroma istega
gospodinjstva.
9. Obhajanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik
ustrezno zaščitena (maske tipa N95/KN95/FFP2/FFP3). Bolniški duhovniki in duhovniki,
ki oskrbujejo domove za ostarele ter druge podobne ustanove, morajo upoštevati navodila
omenjenih ustanov za preprečevanje okužb in od njih pridobiti ustrezno zaščitno opremo.
Duhovnik naj med obiskom bolnika na domu nosi masko in si razkuži roke pred obiskom
in po njem. Obiski bolnikov na domu za prve petke so dovoljeni.
10. Cerkveni pogrebi se izvajajo v dogovoru s pogrebno službo in ob upoštevanju vseh navodil
NIJZ. Na pogrebu je lahko navzoča družina oziroma člani skupnega gospodinjstva.
11. Kateheza (verouk) in druge oblike pastoralne dejavnosti se izvajajo na daljavo.
12. Župnijske pisarna je lahko odprta za srečanje z eno osebo ali eno družino ali enim
gospodinjstvom. Duhovnik in vernik naj nosita masko in si pred obiskom in po njem
razkužita roke.
13. Do nadaljnjega so preklicana vsa dovoljenja za izvedbo duhovnih seminarjev in predavanj,
ki jih izvajajo škofje, duhovniki, redovnice ali redovniki in laiki iz Slovenije ali tujine.
14. Karitativne ustanove delujejo v skladu z navodili, ki jih izdajo njihova vodstva, ob
upoštevanju državnih predpisov.
Za morebitne kršitve vladnega odloka in področne zakonodaje odgovarja župnik oziroma
odgovorna oseba. V primeru inšpekcijskega postopka ali ukrepanja policije naj odgovorna
oseba to čim prej sporoči Tajništvu SŠK na e-naslov: ssk@rkc.si.
Sprejeti ukrepi veljajo do preklica. Če bo prišlo do poslabšanja zdravstvenega stanja in
zaostrovanja državnih navodil, bo vsak škof ordinarij za svojo škofijo sprejel dodatne omejitve
na področju verskega oziroma bogoslužnega življenja župnij. Duhovnike in druge pastoralne
delavce lepo prosimo, da navodila objavijo na župnijskih spletnih straneh in socialnih omrežjih.
Dodatne informacije so objavljene na spletni strani SŠK na povezavi: https://katoliska-
cerkev.si.
Ta navodila začnejo veljati v petek, 13. novembra 2020. S tem navodilom prenehajo veljati
Navodila slovenskih škofov v času epidemije COVID-19, ki so bila v veljavi od 16. oktobra
2020.
Msgr. Stanislav Zore, ljubljanski nadškof metropolit in predsednik SŠK
Msgr. Alojzij Cvikl, mariborski nadškof metropolit in podpredsednik SŠK
Msgr. dr. Jurij Bizjak, koprski škof
Msgr. dr. Peter Štumpf, murskosoboški škof
Msgr. Andrej Glavan, novomeški škof
Gospod Rok Metličar, škofijski upravitelj Škofije Celje

 

 

OBVESTILO ZA VSE VEROUČENCE IN NJIHOVE STARŠE:

S ponedeljkom, 19.10.2020, se zaradi kritičnih razmer prekine verouk za vse razrede veroučne šole župnije Kamnik.Nadaljevali bomo, ko se bodo razmere umirile oziroma, ko bodo začele z rednim delom šole in vse ostale dejavnosti. Vsak teden ob uri verouka (razen med počitnicami) doma preberite naslednjo veroučno temo in rešite pripadajoče naloge.Tudi drugače ne pozabite na Boga, saj se z njim lahko pogovarjate v vsakodnevni molitvi. Ko bodo razmere in določila spet dopuščala, se ob upoštevanju vseh navodil udeležite tudi nedeljske svete maše ali maše med tednom.
Srečno in ostanite zdravi!V želji, da se kmalu spet srečamo, vas pozdravljamo vaši kateheti.

Duhovnika darujeva maše po že sprejetih namenih oziroma koledarju maš (OZNANILA)  izključno zasebno, brez prisotnosti vernikov.

nalagam novice...