SPOVEJ SE SVOJIH GREHOV

 VSAJ ENKRAT V LETU

 

Druga cerkvena zapoved nam spregovori o zakramentu sv. spovedi, ki naj bi ga prejeli vsaj enkrat v letu. K bistvenemu velikonočnemu dejanju, k temeljni odločitvi vsakega krščenega sodi sveta spoved. Naša osebna spoved je naša prava Velika noč. V globini srca ostaja grenkoba greha in smrti, če človek ni naredil tega najpomembnejšega koraka. Cerkev nudi popravni izpit in sicer v času do Binkošti. V petdesetih dneh po veliki noči je še vedno mogoče zadostiti cerkveni zapovedi: "Spovej se svojih grehov vsaj enkrat v letu in v velikonočnem času prejmi sveto obhajilo". To je velikonočni dogodek za vsakega kristjana in podoba prehoda iz telesne smrti v večno praznovanje Velike noči v nebesih.

Seveda je zakrament sv. spovedi tako »močan« zakrament, da bi bilo škoda, če bi se ga posluževali le enkrat letno. Ne samo, da nam spoved odpušča grehe, Bog nam preko tega zakramenta daje novih moči za zmagovanje v dobrem in za  premagovanja zla v nas in v družbi. Bog pozna naše grehe, a mi jih dostikrat ne ozavestimo. Zato je sv. spoved priložnost, da pogledamo v svojem življenju, kaj smo  storili dobrega, kaj slabega, kaj pa bi lahko storili, pa nismo. Kot potrebujemo red v telesnih potrebah, tako bi morali skrbeti tudi za dušne potrebe. Mnogi zvesti kristjani spoved opravljajo enkrat mesečno, na vsak prvi petek. Naj bo letošnji velikonočni čas priložnost, da v sebi obudimo moč zakramenta sv. spovedi. Srce, ki je osvobojeno greha, lahko ljubi močneje in hitreje.

 

župnik Luka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nalagam novice...