OBJAVLJENO 4.7.2020

Nova navodila ob krepitvi epidemije

Slovenski škofje ordinariji so v torek, 30. junija 2020, sprejeli dodatne preventivne ukrepe za preprečevanje širjenja epidemije COVID-19. Nova navodila veljajo od srede, 1. julija 2020, do preklica. S tem navodilom prenehajo veljati Navodila slovenskih škofov v slovenskih cerkvah v času začasne umiritve epidemije COVID-19, ki so bila v veljavi od 2. junija 2020.
Novosti navodil so:
Pri sveti maši in drugem bogoslužju si morajo vsi verniki takoj pri vstopu v cerkev nadeti zaščitno masko ter ohranjati medsebojno razdaljo 1,5 metra. V ta namen v cerkvah verniki lahko zasedajo vsako drugo klop.Zaščitno masko morajo nositi tudi bogoslužni sodelavci na koru, kot so pevci, organisti in drugi glasbeniki.Pred deljenjem svetega obhajila si mora delivec razkužiti roke in ves čas nositi masko. Ob koncu deljenja svetega obhajila si mora delivec razkužiti roke.Kdor pobira darove vernikov, mora nositi masko.Župnikom in duhovnikom priporočamo, da tam kjer je to mogoče, organizirajo svete maše na prostem. Sveta maša na prostem je dovoljena pod prej navedenimi pogoji z upoštevanjem medosebne razdalje 1,5 metra ter razkuževanjem rok. Če ni mogoče zagotoviti razdalje 1,5 metra, morajo vsi prisotni nositi maske. Svete maše na prostem se lahko udeleži do največ 500 vernikov (vključno z ministranti, pevci, organisti, glavnim mašnikom in somašniki).Zakrament svete spovedi je dovoljeno podeljevati v spovednicah samo, če je nameščena ustrezna zaščita med spovedancem in spovednikom (npr. PVC folija) ter se redno prezračuje in čisti. Spovedanec si pred vstopom v spovednico razkuži roke in vanjo vstopa z masko. Priporoča se, da se zakrament svete spovedi obhaja na prostem, v cerkvah, kapelah in veroučnih prostorih, ki jih je treba redno prezračevati. V vsakem primeru je treba zagotoviti spovedno tajnost. Pri spovedi v cerkvi, kapeli ali veroučnem prostoru oz. izven spovednice spovedanec in spovednik ohranjata razdaljo 1,5 metra ter nosita zaščitno masko.
Dr. Tadej Strehovec
Generalni tajnik SŠK

OBJAVLJENO 26.4.2020 

 

MEDITACIJA ZA 3. VELIKONOČNO NEDELJO

OBJAVLJENO 19.4.2020

MEDITACIJA ZA 2. VELIKONOČNO NEDELJO 2020

OBJAVLJENO 12.4.2020

MEDITACIJA ZA VELIKO NOČ 2020

OBJAVLJENO 11.4.2020

MEDITACIJA ZA VELIKO SOBOTO 2020

 

OBJAVLJENO 10.4.2020

MEDITACIJA ZA VELIKI PETEK 2020

OBJAVLJENO 9.4.2020

MEDITACIJA ZA VELIKI ČETRTEK 2020

 

OBJAVLJENO 5.4.2020

MEDITACIJA ZA 6. POSTNO NEDELJO

 

 

 

 

 

 

 

nalagam novice...