Katehumenat

Vir: splet

Odrasle, ki so dopolnili osemnajst let starosti in so se odločili za krščanski način življenja, pa niso krščeni, v krščanstvo uvajamo s katehumenatom.

Odraslih katehumenov redno ne pripravljamo na prejem zakramentov krščanskega uvajanja posamezno, ampak v skupini z drugimi katehumeni, po določenem programu, ki vključuje predkatehumenat, katehumenat (v ožjem pomenu), bližnjo pripravo in mistagogijo. Kadar je v posamezni župniji premalo kandidatov za katehumenat, se ta izvaja na ravni dekanije ali pastoralnega območja.

Dekanija Kamnik 

Voditelj:
žpk Gašper Mauko
Gostičeva cesta 2
1235 Homec

041 618 496
E-naslov: homec.verouk@gmail.com 

Prvo srečanje bo v torek, 5. oktobra 2021, ob 20.00 na gornjem naslovu, Slomškova soba.