STATISTIKA ZA LETO 2022

V letu 2022 je z umirjanjem epidemije covid, naše življenje že teklo nekoliko bolj po starih tirnicah. Lansko leto smo imeli 27 krstov (v letu prej 33). Krščenih je bilo 11 deklic in 16 dečkov. 9 novokrščencev je bilo iz zakramentalno urejenega zakona. Krščanski starši ste povabljeni k svobodni odločitvi, da se tudi cerkveno poročite in z zakramentom nadgradite vaše družine.

V lanskem letu je bilo v naši župniji 14 porok, leto poprej (7), 7 faranov pa se je poročilo v župniji neveste oz. ženina oz. drugod. Najmlajši ženin je štel 26 let, najstarejši pa 56 let. Najmlajša nevesta je dopolnila 24 let, najstarejša pa 46 let. Dajajmo mladim še naprej prijazno besedo in lep zgled, da se bodo odločili za prejem zakramenta svetega zakona, da bodo lahko v polnosti živeli iz svetih zakramentov in bodo lahko prejemali sveto spoved, sveto obhajilo ter bodo lahko tudi krstni in birmanski botri. Brez cerkvene poroke ne morejo v polnosti živeti s Cerkvijo.

K prvemu sv. obhajilu in z njim prvič k Jezusu je pristopilo 38 otrok (v letu prej 39).

K zakramentu potrditve v veri, k sv. birmi, je pristopilo 43 deklet in fantov (v letu prej 45).

V župniji smo lani imeli 78 pogrebov (v letu prej 102). Umrlo je 32 moških in 46 žensk. Najmlajši moški je imel 21 let, najstarejši pa 93 let. Najmlajša ženska je imela 47 let, najstarejša pa 100 let. Povprečna starost umrlih moških je bila 74 let, pri ženskah pa 84 let. Tudi lani jih je največ umrlo zaradi odpovedi srca, sledita pa starostna oslabelost in različne vrste raka. Trije so umrli s koronavirusno pljučnico. Več kot polovica umrlih, ki niso umrli nagle smrti, ni prejela zakramentov za umirajoče. Naša krščanska dolžnost je, da starejšim in bolnim to omogočimo. Zavedajmo se, da obisk duhovnika ne pomeni takojšnje smrti bolnika. Včasih se po prejetih zakramentih stanje bolnika celo naglo izboljša oz. mu olajša bolezensko stanje. Zato Vas prosim, da za resno bolne ali umirajoče to storimo. Upam, da srečanje z zakramenti omogočate tudi tistim Vašim bližnjim, ki bivajo v domovih za starejše ali pa so v bolnišnici.

Eno najsvetejših in najpomembnejših duhovniških opravil poleg svete maše je ravno obiskovanje in delitev zakramentov bolnikom. Redno za prve petke obiskujem 10 domov, pa tudi sicer sva župnik in pomočnik pripravljena priti kadarkoli in h komerkoli.

K nedeljskim mašam (vključno s sobotno večerno mašo) v župnijsko cerkev prihaja približno 730 župljanov.

Ob koncu starega in začetku novega leta pa se želim zahvaliti za vse, kar dobrega storite za oba duhovnika v župniji. Bog naj vam povrne za vsako dobro delo v naši župniji in naj nas vse skupaj v novem letu spremlja obilno Božje varstvo. Na »prelomnici časa« hvala vsem, ki »dihate in čutite« z župnijo. Amen.

nalagam novice...