Pogreb lahko prijavite v času uradnih ur ali vsak dan po večerni sv. maši v župnijskem uradu na naslovu Raspov prehod 2 v Kamniku. Oglasite se po že urejenih vseh podrobnostih na pogrebni službi KPK.