Krščevanje otrok je tretjo nedeljo v mesecu ob 10.30 (krstna nedelja). Pred tem se starši in botri krščenca prijavite na pripravo na krst, ki je v sredo pred tretjo nedeljo v mesecu po večerni maši v župnijskem uradu na naslovu Raspov prehod 2 v Kamniku. Starši s seboj prinesite rojstni list krščenca in poročeni starši tudi svojo družinsko knjižico. Botri, ki nimate stalnega ali začasnega prebivališča v Župniji Kamnik, s seboj prinesite potrdilo župnika svojega stalnega ali začasnega bivališča, da izpolnjujete pogoje za službo botra krščencu.

Pogosta vprašanja:

- Ali ima otrok lahko samo enega botra?

Otrok ima lahko dva ali le enega botra. Če sta dva, je zaželjeno, da sta različnega spola.

- Ali potrebuje vsak boter potrdilo o sposobnosti za botra?

Le botri, ki ne živijo v naši župniji. Potrdilo dobijo v župniji, kjer (trenutno) bivajo in se udeležujejo življenja v župniji. Domači botri se župniku predstavijo ob pripravi na krst.

- Koliko stane krst?

Krst nima cene. Lahko pa ob krstu darujete prostovoljni dar za krščevalca.

- Ali je možen krst otroka iz druge župnije?

Da, a je potrebno pisno dovoljenje župnika, kjer bivate.