Katehumenat

 

Odrasle, ki so dopolnili osemnajst let starosti in so se odločili za krščanski način življenja, pa niso krščeni, v krščanstvo uvajamo s katehumenatom.

Odraslih katehumenov redno ne pripravljamo na prejem zakramentov krščanskega uvajanja posamezno, ampak v skupini z drugimi katehumeni, po določenem programu, ki vključuje predkatehumenat, katehumenat (v ožjem pomenu), bližnjo pripravo in mistagogijo. Kadar je v posamezni župniji premalo kandidatov za katehumenat, se ta izvaja na ravni dekanije ali pastoralnega območja.

Dekanija Kamnik 

Voditelj:
p. Ciril Božič OFM
Frančiškanski trg 2
1241 Kamnik


E-naslov:cirilofm@gmail.com 

Prvo srečanje bo (datum in ura bosta znana v oktobru 2022)