Vsaj tri mesece pred sklenitvijo zakonske zveze se ženin in nevesta oglasita osebno v času uradnih ur v župnijskem uradu na naslovu Raspov prehod 2, Kamnik. Namen tega srečanja je seznanitev s pogoji za veljavno sklenitev zakonske zveze, uskladitev časa in kraja poročne slovesnosti, določitev datuma sestavljanja poročnega zapisnika in pregled možnosti za opravljanje priprave na zakon.

Pripravo na zakon je mogoče opravljati tudi v naši župniji. Ta poteka februarja in septembra. Organizirana je v obliki štirih zaporednih srečanj, in sicer dve soboti in dve nedelji. Več si lahko preberete v zgibanki pod  zavihkom Priprava na zakon.