Župnijska Karitas Kamnik

Raspov prehod 1, 1241 Kamnik

Gsm: 041/865-002

Uradne ure Župnijske Karitas Kamnik so ob sredah

Zimski čas:  od 15.30 do 17. ure

Poletni čas:  od 16.30 do 18. ure

 

OBVESTILO PROSILCEM

 

Sodelavci Karitas smo prostovoljci, ki želimo brezplačno nekaj svojega prostega časa in moči darovati ljudem v stiski. Da bi nas prepričali, da ste pomoči res potrebni, bomo od vas zahtevali nekaj podatkov in dokazil kot sledi:

  1. Potrdilo o skupnem gospodinjstvu
  2. Dokazila o družinskih prejemkih  (plačilne liste, odrezek od pokojnine, odločbo CSD, potrdolo o katastarskem dohodku, odločbo o otroškem dodatku, izpisek iz banke in drugo po presoji  sodelavca Karitas)
  3. Potrdilo zavoda za zaposlovanje, da ste iskalec zaposlitve
  4. Priporočilo šolske soc. delavke, če prosite za plačilo šolskih obveznosti

 

DOKAZILA JE POTREBNO PO POTEKU VELJAVNOSTI OBNOVITI (brez opozorila)

 

Preden iščete pomoč pri humanitarnih organizacijah. Izkoristite vse možnosti, ki jih nudijo državne inštitucije (občina CSD ..)

Do prostovoljcev ŽK se morate obnašati spoštljivo, upoštevajte, da je njihovo delo prostovoljno in neplačano. Vašega socialnega stanja vam ne želimo oteževati, ampak vam želimo prisluhniti in pomagati kolikor je v naših močeh.

Vinjenim in prosilcem, ki ne upoštevajo našega reda in pravil lepega obnašanja, sodelavec Karitas lahko pomoč odkloni.

Če se vam zdi, da se sodelavec Karitas do vas ni obnašal spoštljivo, ali da vam je pomoč neupravičeno odklonil, lahko podate pritožbo v pisni obliki na sedežu Župnijske Karitas. Vašo pritožbo bomo obravnavali na seji ŽK. Odgovor na pritožbo vam bo posredovan po običajni pošti.

 

Uradne ure Župnijske Karitas Kamnik so ob sredah

Zimski čas:  od 15.30 do 17. ure

Poletni čas:  od 16.30 do 18. ure

              Dobrotniki nam zaupajo.  Če bomo izgubili njihovo zaupanje, Vam ne bomo imeli kaj deliti.

 

DOBRODOŠLI VSI, KI POMOČ POTREBUJETE