- FRANČIŠKANI KAMNIK -

Frančiškanski trg 2, 1240 Kamnik

Telefon: 064 179 910

epošta: franciskani.kamnik@t-2.si

gvardijan: p. Ciril A. Božič OFM